Versleijen Agri

Versleijen verzorgt de complete inrichting van pluimvee- en varkensstallen. We leveren ook inrichtingen voor diverse andere diersoorten. Dit gebeurt inclusief de complete automatisering. Van voeropslag tot mestbe- en verwerking en tot verwarmings- en watertechnische installaties.

Impressie

MOBA inpakker
Zaagselkachel nertsenhouderij Milheeze
Volière huisvesting
Huisvesting zeugen